RT96Z sri 4.9.2019 09:30

Pozdrav, imam zadatak iz PHP pa ako ima netko tko bi znao riješiti bilo bi super.

 

1. Kreirajte php datoteku „studenti.php“ koja će služiti za prikaz studenata iz baze u obliku tablice. Podatak o spolu i upisanosti treba se prikazivati . Ispod tablice treba stajati podataka o ukupnom broju upisanih i neupisanih studenata iz baze. Kreirajte dodatni redak za dodavanje studenta u bazu. U stupcu „upisan“ od riječi „da“ i „ne“ napravite link koji kada se klikne promjeni se status studenta (sa da u ne i obrnuto). U tablici iz prethodnog zadataka dodajte stupac sa linkom „obriši“ koji služi za brisanje studenta iz baze.

 

 

2.Kreirajte php datoteku „popis.php“ koja izlistava sve proizvode iz baze u obliku tablice. Popis je poredan po abecednom redu vrste proizvoda. Na kraju u zadnjem retku ispisuje ukupan broj proizvoda. Ispod tablice dodajte ručno 3 linka koji će služiti za dodavanje novog proizvoda u određenu vrstu. Linkovi trebaju voditi na novu datoteku „dodaj.php“ koju ćete kreirati kasnije. Kreirajte datoteku „dodaj.php“ koja će služiti za dodavanje novog proizvoda u odabranu vrstu. Naziv odabrane vrste treba biti vidljivu u naslovu (kao npr. „Dodaj monitor“). Klikom na gumb dodaj proizvod se dodaje u bazu i korisnik se preusmjerava na „popis.php“ gdje se vidi dodani proizvod. Omogućite promjenu naziva i/ili cijene proizvoda tako da u tablici u „popis.php“ od naziva proizvoda učinite link. Klik na link vodi na „dodaj.php“ koji sada treba služiti za ažuriranje naziva i cijene bez da se naruši prethodna funkcija dodavanja novog proizvoda. U tablici iz „popis.php“ dodajte još jedan stupac sa linkom „briši“ koji treba brisati odabrani proizvod iz baze. 

Livada13579 sri 4.9.2019 09:47

1.

<!DOCTYPE html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
<?php
include ("inc_conn.php");
if(isset($_GET['ime'])){
$ime=$_GET['ime'];
$prezime=$_GET['prezime'];
$spol=$_GET['spol'];
$smjer=$_GET['smjer'];
$upisan=$_GET['upisan'];
$sqll="insert into i28_studenti (id_smjera,ime,prezime,spol,upisan) values
($smjer,'$ime','$prezime','$spol',$upisan)";
mysqli_query($conn,$sqll);
}
if(isset($_GET['up'])){
$upisan=$_GET['up'];
$br_i=$_GET['id'];
$sqll1="update i28_studenti set upisan=$upisan where br_indexa='$br_i' ";
mysqli_query($conn,$sqll1);
}
if(isset($_GET['ID'])){
$brisi=$_GET['ID'];
$sqll2="delete from i28_studenti where br_indexa='$brisi'";
mysqli_query($conn,$sqll2);
}
?>
<h1>Popis studenata</h1></br>
<table border=1>
<tr>
<td>R.br.</td>
<td>Ime i prezime</td>
<td>Spol</td>
<td>Smjer</td>
<td>Upisan</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<?php
$br=1;
$up=0;
$neup=0;
$sql="select * from i28_studenti";
$rez=mysqli_query($conn,$sql);
while($niz=mysqli_fetch_array($rez)){
$sql1="select * from i28_smjerovi";
$rez1=mysqli_query($conn,$sql1);
while($niz1=mysqli_fetch_array($rez1)){
if($niz['id_smjera']==$niz1['id']){
$br_indexa=$niz['br_indexa'];
echo "<tr>";
echo "<td>$br.</td>";
echo "<td>".$niz['ime']." ".$niz['prezime']."</td>";
if($niz['spol']=="M"){
echo "<td>Muško</td>";
}
else{
echo "<td>Žensko</td>";
}
echo "<td>".$niz1['naziv']."</td>";
if($logiran==1){
if($niz['upisan']==1){
echo "<td><a href='studenti.php?up=0&id=$br_indexa'>Da</a></td>";
$up+=1;

}
else{
echo "<td><a href='studenti.php?up=1&id=$br_indexa'>Ne</a></td>";
$neup+=1;
}
}
else{
if($niz['upisan']==1){
echo "<td>Da</td>";
$up+=1;
}
else{
echo "<td>Ne</td>";
$neup+=1;
}
}
$br+=1;
echo "<td><a href='studenti.php?ID=$br_indexa'>Obriši</td>";
echo "</tr>";
}
}
}
?>
<form method="GET" action="studenti.php">
<tr>
<td>Dodaj:</td>
<td><input type="text" name="ime"> <input type="text" name="prezime"></td>
<td>
<select name="spol">
<option value="M">Muško</option>
<option value="Z">Žensko</option>
</select>
</td>
<td>
<select name="smjer">
<?php
$sql2="select * from i28_smjerovi";
$rez2=mysqli_query($conn,$sql2);
while($niz2=mysqli_fetch_array($rez2)){
echo "<option value=".$niz2['id'].">".$niz2['naziv']."</option>";
}
?>
</select>
</td>
<td>
<input type="radio" name="upisan" value=1>Da
<input type="radio" name="upisan" value=0>Ne
<input type="submit" value="Dodaj">
</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</form>
</table>
Ukupno upisanih studenata: <?echo $up?> </br>
Ukupno neupisanih studenata: <?echo $neup?></br>

</body>
</html>

Livada13579 sri 4.9.2019 09:52

2. popis

 

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>popis ispit 19 </title>
<meta charset="UTF-8"/>
</head>
<body>
<h1>
Popis proizvoda
</h1>
<?
include "inc_conn.php";
?>
<table border=1>
<tr>
<td><b><center>vrsta</center></b></td>
<td><b><center>naziv proizvoda</center></b></td>
<td><b><center>cijena</center></b></td>
</tr>
<?//tablice
// $sql="select * from i19_vrste, i19_proizvodi where
i19_vrste.id=i19_proizvodi.id_vrste order by i19_vrste.naziv asc":
$broj=0;
$sql="select a.*, b.*, a.naziv as naz from i19_vrste a inner join
i19_proizvodi b on a.id=b.id_vrste order by naz asc";
$rez=mysqli_query($conn, $sql);
while($niz=mysqli_fetch_array($rez)){
$id=$niz['id'];
$naziv=$niz['naz'];
$proizvod=$niz['naziv'];
$cijena=$niz['cijena'];


echo "<tr><td>$naziv</td><td>$proizvod</td><td div
align=right>$cijena kn</td> </tr>";
$broj++;
}
echo "<tr><td colspan=10><b> ukupno: $broj proizvoda
</b></td> </tr>";
?>
</table>
<a href="dodaj.php?id=1"> dodaj monitor</a></br>
<a href="dodaj.php?id=2"> dodaj printer</a></br>
<a href="dodaj.php?id=3"> dodaj tipkovnicu</a></br>
</body>
</html>

 

2. Dodaj

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title> dodaj </title>
< meta charset="UTF-8"/>
</head>
<body>
<?
include "inc_conn.php";
if (isset ($GET['id'])){
$id=$_GET['id'];
if($id==1){$naziv="monitor";}
if($id==2){$naziv="printer";}
if($id==3){$naziv="tipkovnica";}

}
?>
<h1>
dodaj novi proizvod <? "$naziv" ?>
</h1>
<form action="popis.php" method="GET"/>
naziv proizvoda: <input type ="text" name=proizvod />
cijena: <input type="number" name=cijena step="0.01"/>
<input type="hidden" name="id" value=<?$id?>/>
<input type="submit" value ="dodaj"/>
</form>
</body>
</html>

RT96Z sri 4.9.2019 13:13

Kreirajte php datoteku „studenti.php“ koja ćeslužiti zaprikaz studenata iz baze u obliku tablice kako jeprikazano na slici. Podatak o spolu i upisanosti treba se prikazivati kao na slici. Ispod tablice trebastajati podataka o ukupnom broju upisanih i neupisanih studenata iz baze

Livada13579 sri 4.9.2019 13:25

<?php
session_start();
$logiran=0;
if(isset($_SESSION['logiran'])){
$logiran=1;
}
if(isset($_GET['odjavi'])){
$logiran=0;
session_destroy();
}
?>
<!DOCTYPE html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
<?php
include ("inc_conn.php");
if(isset($_GET['ime'])){
$ime=$_GET['ime'];
$prezime=$_GET['prezime'];
$spol=$_GET['spol'];
$smjer=$_GET['smjer'];
$upisan=$_GET['upisan'];
$sqll="insert into i28_studenti (id_smjera,ime,prezime,spol,upisan) values ($smjer,'$ime','$prezime','$spol',$upisan)";
mysqli_query($conn,$sqll);
}
if(isset($_GET['up'])){
$upisan=$_GET['up'];
$br_i=$_GET['id'];
$sqll1="update i28_studenti set upisan=$upisan where br_indexa='$br_i' ";
mysqli_query($conn,$sqll1);
}
if(isset($_GET['ID'])){
$brisi=$_GET['ID'];
$sqll2="delete from i28_studenti where br_indexa='$brisi'";
mysqli_query($conn,$sqll2);
}
?>
<h1>Popis studenata</h1></br>
<table border=1>
<tr>
<td>R.br.</td>
<td>Ime i prezime</td>
<td>Spol</td>
<td>Smjer</td>
<td>Upisan</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<?php
$br=1;
$up=0;
$neup=0;
$sql="select * from i28_studenti";
$rez=mysqli_query($conn,$sql);
while($niz=mysqli_fetch_array($rez)){
$sql1="select * from i28_smjerovi";
$rez1=mysqli_query($conn,$sql1);
while($niz1=mysqli_fetch_array($rez1)){
if($niz['id_smjera']==$niz1['id']){
$br_indexa=$niz['br_indexa'];
echo "<tr>";
echo "<td>$br.</td>";
echo "<td>".$niz['ime']." ".$niz['prezime']."</td>";
if($niz['spol']=="M"){
echo "<td>Muško</td>";
}
else{
echo "<td>Žensko</td>";
}
echo "<td>".$niz1['naziv']."</td>";
if($logiran==1){
if($niz['upisan']==1){
echo "<td><a href='studenti.php?up=0&id=$br_indexa'>Da</a></td>";
$up+=1;

}
else{
echo "<td><a href='studenti.php?up=1&id=$br_indexa'>Ne</a></td>";
$neup+=1;
}
}
else{
if($niz['upisan']==1){
echo "<td>Da</td>";
$up+=1;
}
else{
echo "<td>Ne</td>";
$neup+=1;
}
}
$br+=1;
echo "<td><a href='studenti.php?ID=$br_indexa'>Obriši</td>";
echo "</tr>";
}
}
}
?>
<form method="GET" action="studenti.php">
<tr>
<td>Dodaj:</td>
<td><input type="text" name="ime"> <input type="text" name="prezime"></td>
<td>
<select name="spol">
<option value="M">Muško</option>
<option value="Z">Žensko</option>
</select>
</td>
<td>
<select name="smjer">
<?php
$sql2="select * from i28_smjerovi";
$rez2=mysqli_query($conn,$sql2);
while($niz2=mysqli_fetch_array($rez2)){
echo "<option value=".$niz2['id'].">".$niz2['naziv']."</option>";
}
?>
</select>
</td>
<td>
<input type="radio" name="upisan" value=1>Da
<input type="radio" name="upisan" value=0>Ne
<input type="submit" value="Dodaj">
</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</form>
</table>
Ukupno upisanih studenata: <?echo $up?> </br>
Ukupno neupisanih studenata: <?echo $neup?></br>
<?php
if($logiran==1){
echo "<a href='studenti.php?odjavi'>Odjava</a>";
}
else {
echo "<a href='login.php'>Prijava</a>";
}

?>


</body>
</html>

Loni237 pet 20.9.2019 08:03

28

<!DOCTYPE>
<html>
<head>
<title>Ispit 28 studenti</title>
<meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
<h1>
Popis studenata
</h1>
<?
include "inc_conn.php";
if(isset($_GET['dodaj'])){
$ime=$_GET['ime'];
$prezime=$_GET['prezime'];
$spol=$_GET['spol'];
$smjer_id=$_GET['naziv'];
$upisan1=$_GET['upisan'];
$uniqID = uniqid();

mysqli_query($conn, "INSERT INTO i28_studenti (br_indexa, id_smjera, ime, prezime, spol, upisan) VALUES ('$uniqID', '$smjer_id', '$ime', '$prezime', '$spol', '$upisan1')");
}
?>
<form action="studenti.php" method="GET" >
<table border=1>
<tr>

<td><b><center>R.br.</center></b></td>
<td><b><center>Ime i prezime</center></b></td>
<td><b><center>Spol</center></b></td>
<td><b><center>Smjer</center></b></td>
<td><b><center>Upisan</center></b></td>
</tr>
<?
$broj=0;
$upis=0;
$neupisan=0;
$sql="select * from i28_studenti";
$rez=mysqli_query($conn,$sql);
while($niz=mysqli_fetch_array($rez)){
$broj++;
echo"<tr>";
$id_smjera=$niz['id_smjera'];
$ime=$niz['ime'];
$prezime=$niz['prezime'];
$spol=$niz['spol'];
$upisan=$niz['upisan'];
if($spol=="M"){$spol="musko";}
else{$spol="zensko";}
if($upisan==1){
$upisan="da";
$upis++;
}
else{ $upisan="ne";
$neupisan++;
}
echo "<td>$broj.</td><td>$ime $prezime</td><td>$spol</td>";
$sql2="select naziv from i28_smjerovi where id=$id_smjera";
$rez2=mysqli_query($conn,$sql2);
$niz2=mysqli_fetch_array($rez2);
$naziv_smje=$niz2['naziv'];

echo "<td>$naziv_smje</td><td>$upisan</td>";

echo "</tr>";
}

?>
<tr>
<td> Dodaj:</td>

<td>
<input type="text" name="ime"/>
<input type="text" name="prezime"/>
</td>
<td>
<select name="spol">
<option value="M" >musko</option>
<option value="Z" >zensko</option>

</select>
</td>
<td>
<select name="naziv">
<?
$sql4="select * from i28_smjerovi";
$rez4=mysqli_query($conn,$sql4);
while($niz4=mysqli_fetch_array($rez4)){
$naziv=$niz4['naziv'];
$id=$niz4['id'];

echo "<option name='opcija' value='$id'>$naziv</option>";

}

?>

</select>
</td>
<td>
<input type="radio" value="1" name="upisan"/>da
<input type="radio" value="0" name="upisan"/>ne
<input type="submit" name="dodaj" value="Dodaj" />
</td>
</tr>
</table>
Ukupno upisanih studenata: <?=$upis?> </br>
Ukupno neupisanih studenata: <?=$neupisan?>
</form>
</body>
</html>

Loni237 pet 20.9.2019 08:04

1

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title> dodaj </title>
<meta charset="UTF-8"/>
</head>
<body>
<?
include "inc_conn.php";
if (isset ($GET['id'])){
$id=$_GET['id'];
if($id==1){$naziv="monitor";}
if($id==2){$naziv="printer";}
if($id==3){$naziv="tipkovnica";}

}
?>
<h1>
dodaj novi proizvod <? $naziv ?>
</h1>
<form action="popis.php" method="GET">
naziv proizvoda: <input type ="text" name=proizvod /><br/>
cijena: <input type="number" name=cijena step="0.01"/>
<input type="hidden" name="id" value=<?$id?>/>
<input type="submit" value ="dodaj"/>
</form>
</body>
</html>

 

 

 

 

 

 

2

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>popis ispit 19 </title>
<meta charset="UTF-8"/>
</head>
<body>
<h1>
Popis proizvoda
</h1>
<?
include "inc_conn.php";
?>
<table border=1>
<tr>
<td><b><center>vrsta</center></b></td>
<td><b><center>naziv proizvoda</center></b></td>
<td><b><center>cijena</center></b></td>
</tr>
<?//tablice
// $sql="select * from i19_vrste, i19_proizvodi where i19_vrste.id=i19_proizvodi.id_vrste order by i19_vrste.naziv asc":
$broj=0;
$sql="select a.*, b.*, a.naziv as naz from i19_vrste a inner join i19_proizvodi b on a.id=b.id_vrste order by naz asc";
$rez=mysqli_query($conn, $sql);
while($niz=mysqli_fetch_array($rez)){
$id=$niz['id'];
$naziv=$niz['naz'];
$proizvod=$niz['naziv'];
$cijena=$niz['cijena'];


echo "<tr><td>$naziv</td><td>$proizvod</td><td div align=right>$cijena kn</td> </tr>";
$broj++;
}
echo "<tr><td colspan=10><b> ukupno: $broj proizvoda </b></td> </tr>";
?>
</table>
<a href="dodaj.php?id=1"> dodaj monitor</a></br>
<a href="dodaj.php?id=2"> dodaj printer</a></br>
<a href="dodaj.php?id=3"> dodaj tipkovnicu</a></br>
</body>
</html>

Kopsi1304 pet 20.9.2019 08:39

Zadatak ti ne može biti jednostavniji, ovo su osnove PHP-a, napravi konekciju na bazi, uzmi neke podatke i prikaži ih, na klik buttona promijeni neki value u bazi.

 

Ovo će ti bit korisno znati i naučiti sam jer će ti idući zadaci vjerovatno biti kompleksniji.

Loni237 pet 27.9.2019 11:19

28-1

 

<!DOCTYPE>
<html>
<head>
<title>Ispit 28 studenti</title>
<meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
<h1>
Popis studenata
</h1>
<?
include "inc_conn.php";
if(isset($_GET['dodaj'])){
$ime=$_GET['ime'];
$prezime=$_GET['prezime'];
$spol=$_GET['spol'];
$smjer_id=$_GET['naziv'];
$upisan1=$_GET['upisan'];
$uniqID = uniqid();

mysqli_query($conn, "INSERT INTO i28_studenti (br_indexa, id_smjera, ime, prezime, spol, upisan) VALUES ('$uniqID', '$smjer_id', '$ime', '$prezime', '$spol', '$upisan1')");
}
?>
<form action="studenti.php" method="GET" >
<table border=1>
<tr>

<td><b><center>R.br.</center></b></td>
<td><b><center>Ime i prezime</center></b></td>
<td><b><center>Spol</center></b></td>
<td><b><center>Smjer</center></b></td>
<td><b><center>Upisan</center></b></td>
</tr>
<?
$broj=0;
$upis=0;
$neupisan=0;
$sql="select * from i28_studenti";
$rez=mysqli_query($conn,$sql);
while($niz=mysqli_fetch_array($rez)){
$broj++;
echo"<tr>";
$id_smjera=$niz['id_smjera'];
$ime=$niz['ime'];
$prezime=$niz['prezime'];
$spol=$niz['spol'];
$upisan=$niz['upisan'];
if($spol=="M"){$spol="musko";}
else{$spol="zensko";}
if($upisan==1){
$upisan="da";
$upis++;
}
else{ $upisan="ne";
$neupisan++;
}
echo "<td>$broj.</td><td>$ime $prezime</td><td>$spol</td>";
$sql2="select naziv from i28_smjerovi where id=$id_smjera";
$rez2=mysqli_query($conn,$sql2);
$niz2=mysqli_fetch_array($rez2);
$naziv_smje=$niz2['naziv'];

echo "<td>$naziv_smje</td><td>$upisan</td>";

echo "</tr>";
}

?>
</table>
Ukupno upisanih studenata: <?=$upis?> </br>
Ukupno neupisanih studenata: <?=$neupisan?>
</form>
</body>
</html>