zekoslav mrkva čet 7.11.2013 03:25

mozda volt-amper (1 VA = 1 W) iz P=U*I (snaga je napon puta stuja). Nisam siguran jer je prosla koja godina otkako sam ucio izmjenicne struje, ali mislim da kada se snaga navodi u VA onda se misli na prividnu snagu (formula koju sam napiso ranije), a kada se navodi u W onda se misli na stvarnu snagu (kod izmjenicne stuje ne vrijedi ona formula zbog razlike u fazi izmedu struje i napona, zaboravio sam kako glasi formula). Uglavnom stvarna^2 = prividna^2 - jalova^2 (prividna je hipotenuza, a ove katete) ako se ne varam. Slicna stvar se dogada i sa snagom elektricnog polja iz prakticnih razloga E(ne energija)=F/q [1 N/C=1 V/m], i sa energijom, masom i kolicinom gibanja malih cestica kako bi se izbjegli znanstveni zapisi broja koriste se jedinice redom eV, eV/c^2, eV/c koje su povezane koje kakvim konstantama s J, kg, kg*m/s^2. Osim toga za kolicinu gibanja se moze koristiti i N*s, ali se u pravilu N*s koristi za impuls sile (promjenu kolicine gibanja) kako bi se naglasilo da dolazi do promjene kolicine gibanja kao poljedica djelovanja sile.

malo sam se zanio pa je ispo ovako dug komentar

MrBlc čet 7.11.2013 17:19
zekoslav mrkva kaže...

mozda volt-amper (1 VA = 1 W) iz P=U*I (snaga je napon puta stuja). Nisam siguran jer je prosla koja godina otkako sam ucio izmjenicne struje, ali mislim da kada se snaga navodi u VA onda se misli na prividnu snagu (formula koju sam napiso ranije), a kada se navodi u W onda se misli na stvarnu snagu (kod izmjenicne stuje ne vrijedi ona formula zbog razlike u fazi izmedu struje i napona, zaboravio sam kako glasi formula). Uglavnom stvarna^2 = prividna^2 - jalova^2 (prividna je hipotenuza, a ove katete) ako se ne varam.

Upravo tako, kod transformatora se izražava prividna snaga, a ne radna jer je upravo ona limitirana svojstvima transfromatora. I magnetsko polje i gubitci na namotajima ovise o struji.