Administriranje IT sustava

Cloud VPS s kopiranjem virtualke u druge virtualke

Transhuman čet 22.8.2019 00:14

Kupio sam VPS paket od jedne domaće firme i instalirao i konfigurirao sve što je potrebno. Namjeravao sam takvu virtualku koristiti kao predlošku za kreiranje novih virtualki, koje bi po svemu bile identične osim što bi imale drugu javnu IP adresu. Ideja je da ne moram za svaku novu instancu sve ispočetka instalirati i konfigurirati.

Međutim, ispostavilo se da to nije podržano kod dotične firme.

 

Molim vas savjet odnosno znate li kojeg providera ( po mogućnosti domaćeg) koji pruža takvu mogućnost kopiranja jedne virtualke u nove virtualke, odnosno stvaranje templatea koji služi za uspostavu novih virtualki?