ihush pon 19.4.2021 09:43

-subnet. (subnet je 'mreža' koju vidiš, u kojoj radiš..).

-naslov-server nema veze ni sa čime, kao ni pitanje ili slika koja zbog dimenzija nije čitljiva. Ako želiš nešto naučiti moraš početi s time kako postaviti pitanje (za kvalitetan odgovor). Server, mrežno svaki uređaj koji servira ostalima neki sadržaj, npr print, file, media, itd kao prefix riječi server. Nekad je mrežom upravljao server, tj software instaliran na server-računalu jer to je sve soft. Sad je to u npr kutijici-routeru, može biti u računalu-serveru, može biti više servera svaki sa svojom rolom-ulogom itd. ili jedan za sve. U firmi se recimo primarno koristi AD za juzer login-autentifikaciju ms-win-server, dok ostali serveri od njega dobiju podatke za juzer-permišne, bez AD servera bi se juzer morao autentificirati na svakom serveru zasebno (vs centralizirano).

- LAN-WAN, ip adresa, subnet, ulazni server i izlazni (gateway) .. npr pogledaj podatke na routeru (modemu) i pokušaj razlikovati koja adresa čemu služi, što je internet, intranet, kako se rute rutaju u routeru (kao i port fwd) itd.

- klasičan scenarij za firmu koja ima infrastrukturu na više lokacija, par routera, vpn-tunel.. naravno, za razliku od kućne mreže takva dislocirana poslovna mora biti pravilno konfigurirana npr user-pass-login (+certifikat npr openSSL, može npr chip kartica kao za banking.. tad prava mreža i kućna ili adhoc više nemaju nikakve sličnosti ali je to i dalje 'ista' mreža, jedna, ip-v4 ili ip-v6 koji samo olakšava baratanje s portovima (tj sve je funkcioniralo i bez/prije ipv6 tako da se većinom i dalje koristi stari v4 mada sad dobar dio infrastrukture omogućava v6 npr modem operatera-linije).

 

-natuknice? svaki nepoznat-nerazumljiv termin klikneš i zagooglaš.. bit će ti jasno ako imaš osnove, ako nemaš nakon par sati ćeš poloviti dovoljno za pročitati i razumijeti mutan primjer sa slike (pitanje).

 

-tad ćeš vidjeti problem u samom naslovu-pitanju, tj 'spajanje servera' je besmislica kao pitanje, jer što je server ako nije spojen (na mrežu)? .. uređaj, računalo, neovisno što radi, u mreži je 'spojen', sad si spojen na internet i teoretski time na čitav svijet, sve tebi dostupne uređaje, npr neki game server ili ovaj forum. Ono što trebaš naučiti kako se to radi, rulovi-portovi-adrese-subnet.. tj osnove routera dok je to samo soft koji može biti u nekoj kutiji neovisno nazovemo li tu kutiju pc-računalo-server ili modem, firwall, gateway, 'server' (za nešto). Odnosno, upravo to 'za što nešto služi' mu daje naziv, dok sama riječ server ne znači skoro ništa, osim što se tad pomisli na 'server-računalo' kao glavno u mreži, tj ono koje je stalno upaljeno (uključeno) itd.. npr što je NAS? što je mediapayler, što je gameserver kao npr steam itd..