Općenito o ICT biznisu

Paušalac faktura firmi u Irskoj

ZovemseZoranidolazimizRijeke sub 1.5.2021 07:44

Pozdrav, zanima me konkretna informacija

 

 

da li kao paušalac koji nije u sustavu PDV-a (ne prelazim 300,000kn godišnje prihoda) moram odbiti 23% PDV-a od primljenih novaca (nakon što izdam fakturu)?

Pitam jel mi djeluje kao samostalnoj osobi strahovito puno novaca, i gledam da li se to može prebaciti na firmu u Irskoj? Ima jedan članak u zakonu EU, nisam više siguran "Article 93" ili slično gdje staviš napomenu da je primatelj usluge dužan podmiriti PDV.

 

Vrsta posla je računalno programiranje.

 

Kako ste vi to riješili?

 

 

 

Hvala lijepa.