Mobilni OS-ovi i softver za mobitele

Nemogućnost pristupa Microsoft teams preko mobitel

zombie sri 21.10.2020 10:19

Ne mogu pristupiti Microsoft teams preko mobitela. Imam instaliranu aplikaciju, ali kada uđem u grupu ekran mobitela se ugasi. Čujem glas, ali ne mogu ništa da radim. Moram izvaditi bateriju da bih ponovno pokrenuo mobitel. U pitanju je LG G3.