Žohar ned 10.5.2020 10:34

Ima li u Pie opcije da kada si unutar 15 minuta bio aktivan na uređaju, da te ne pita za pattern/pin/pass?? To je bila prava stvar na WP10 mobitelima. Znači nakon što nakon recimo 1 minute ekran ode u sleep i tada unutar 15 min kod ponovnog otključavanja NE TRAŽI patterrn/pin/pass. Je li se ovo može podesiti u Pie? Uređaj je Xiaomi 2GB RAM.