Linux

Iperf3 autorizacija

gReMLiN pet 8.5.2020 08:19

Koliko vidim iperf3 ima mogučnost autorizacije, znači u server modu imamo opcije rsa-private-key-path i authorized-users-path, a za klijent stranu username i rsa-public-key-path. Pitanje je: dali se mora koristi način autorizacije pomoću public/private keya, ili se može samo sa username / passwordom ? Ideja je postaviti iperf3 online 24/7 na Raspberry Pi 4, te se na njega spajati sa različitih lokacija te mjeriti brzinu, ali ne želim se tlačiti sa public/private keyevima, želim što jednostavniju username/password autorizaciju.