Kupnja - Komponente

[Prodaja] Traži se matična sa socket 1155