Ivan(4) sub 4.7.2020 14:39
Festus kaže...

... 2) Rakija od banane - rado bi gucnio. ...

 Čuo sam da se dešavalo i da neko na našim prostorima napravi, kao i da je prilično ukusna, no takođe sam čuo i sledeće upozorenje: kod pečenja rakije od banane, metanol otiče duže nego kod šljive ili loze, tj voća sa kojima su naši ljudi navikli da rade.

danen sub 4.7.2020 14:57

Sve je to pitanaje perspektive: kada čovjek dublje uđe u molekularnu biologiju, genetiku, paleontologiju, a nadasve evolucijsku biologiju onda u pornografiji vidi samo još jedan od milijuna mehanizama genske selekcije radi održavanja vrste i povećavanja raznolikosti biosfere te time povećavanja šanse za opsanak kako ljudske vrste tako i cjelokupnog života na Zemlji. 

Ajar sub 4.7.2020 15:11

471 - da, ali će izbjeljivanje usrećiti stomatologe i marketingaše koji prodaju kemiju pod bubrege. men' žuto (au naturel) ok. crno ne bi bilo ok, a ni zlato. kad obuhvatim čitavi sliku, važnije mi je kakve zube ima "partnerica" nego ja. jebga, nesebičan sam. 

 

472 - možda su misionari ipak bili japanski te je tako nastao seppuku (svahili = sehemu ya kaisaria = rez za cara = 皇帝のために切りなさい [kōtei no tame ni kiri nasai]). 

 

473 - mislio sam da je to zabranjeno ženevskom konvencijom (iako su saddama krknuli zbog toga). a kak je s planinarima/alpinistima/vojnicima koji nemaju higijenski pristup danima/tjednima? el bazdi?

 

474 - sarkazam je umjetnost. da je egzaktna znanost, bio bih dr. prof. akad. emmer. jer, kao što ne znamo, sarkazmom budali pokažeš koliko je ... to. a da ni ne skuži. 

 

475 - mislim da nisu tražili na pravim mjestia - u vrtićima i staračkim domovima. pokušaju li to isto sa ženama, ishod će biti jednak: svi gledaju a nitko neće priznati.