crocro23 pet 13.5.2022 09:01

Ne mogu otvorit Facebook, samo bijela stranica, nema ništa, nema error-a, vidim da je mnogima isto tako. Preko računala.

Da li se vama uredno otvara?

 

This site can't be reached - Opera, Chrome, Mozilla, desktop pc i laptop.