Grafički programi

Kupnja adboe indesign na mjesec dana

ihush sri 8.4.2020 19:39

za našu emea3-regiju nemaš online-terminske licence, samo jednokratna (nejednakost u EU država vs 'stare' članice, za razne usluge-tegovine..).

-korištenje bilo kojeg zavaravajućeg i sl. načina (kao spomenuto vpn..) je ekšli krešenje kaznenog zakona i samo po sebi kontradikcija ako tražiš licencu.. (jer si odgovoran za date podatke, jednako kao da daš tuđu osobnu kad je potrebna identifikacija.. to nema veze s anonimosti jednako ako što nema kad ideš u npr banku ili kafić-punoljetnost..).