Linux

Apache konfiguracija dovodi do 403 greške

buli pon 7.8.2017 20:44

Instalirao sam Sentora control panel na CentOS 7 64bita i dodao glavnu domenu na nju. Kad pristupim wildcard poddomenama uvijek me preusmjerava na Sentora panel. Izmjenio sam httpd.conf dodajući virtualhost koji preusmjerava u poddirektorij glavne domene. U tome trenutku mi se počela pojavljivati Apache testing123 stranica. Čitajući po forumima shvatio sam da trebam obrisati apache welcome.conf. Sada bi sve trebalo raditi ali mi se izbacuje error 403 vjerojatno je problem u httpd konfiguraciji.

 

<Virtualhost *:80>
#   ServerAlias *.domena.hr
  DocumentRoot /var/sentora/hostdata/zadmin/public_html/domena_hr/subdomains
#   DirectoryIndex index.php I
#   <Directory /var/sentora/hostdata/zadmin/public_html/domena_hr/subdomains>
#    Order allow, deny
#    Allow from all
#    Require all granted
#   </Directory>
</Virtualhost>

Entry Point uto 8.8.2017 08:05

Dakle, Error 403, je forbidden error, koja pokazuje da onaj koji pokušava doći do sadržaja nema permisije za to. 

 

Najverojatnije trebaš napraviti chown -R www-data:www-data /tvoj/direktorij

 

I naravno postaviti permisije sa chmod-om.