dona2005 uto 6.2.2018 10:52

Ne razumijem kako to da članak počinje sa:

 

Riječ je o još jednom besplatnom servisu .....

 

Onda se ispostavi da nije baš besplatan, jer članak završava riječima:

........ mnogima neće biti posebno zanimljiva zbog cijene tim više što postoje sličnih besplatni servisi.