Baze podataka

MS SQL Parametarski upit

Rookie2010 pon 9.9.2019 10:12

Upit je definiran i uvijek isti, ali se jedan ili više parametara unose u trenutku izvođenja. Na pr. upit na nivou mjeseca je uvijek isti ali se mjesec upisuje prema potrebi preko tipkovnice. Može pomoć dosta je hitno